شهرام ناظری

دانلود فول آلوم شهرام ناظری

0

دانلود فول آلوم شهرام ناظری

دانلود فول آلوم شهرام ناظری

تک آهنگ شهرام ناظری

Shahram Nazeri – Iran Burger[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Irane Kohan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم باد صبا از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01- Biaiid Biaiid[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02- Selseleye Mouye Doust[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03- Mozhdeh Ey Del[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04- Vaghti Dele Sodaii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05- Be Jahan Khorram Az Aanam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06- Saba Vaghte Sahar Gouii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

آلبوم Shahram Nazeri and Hafez Nazeri – The Passion Of Rumi

Shahram Nazeri – 01 – Mystic[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Evan Madaen[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Enchanted I[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Journey To Eternity[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Fanayam Man I[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Beyond[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Fanayam Man Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – In Solitude[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – The Passion Of Rumi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم یادگاری دوست از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Track 1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Track 2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Shahram Nazeri – Through Eternity

Shahram Nazeri – 01 – Dar Asheghi Pichideam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Dastan Ensemble[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Ghateye Zarbi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Saz Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Abee Hayate Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Del Miravad Ze Dastam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Shahram Nazeri – The Book Of Austerity

Shahram Nazeri – 01 – Silence Engulfs[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Sorrow[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – At These Falling Nights[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Kamancheh Interlude[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Only You[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Ardor[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Song Of Mirrorlands[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Cup Of Khayyam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Oceanic Chant[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 10 – Dusk[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم سوته دلان از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – (01) Jaam E Hasti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – (02) Sot E Delan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم سخن تازه از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Bayate Esfahan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Avaze Esfahan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Sokhane Tazeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Sharhe Jan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Segah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Naghmeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Gharare Gham[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم شورانگیز از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Bia Saghi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Daramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Khazan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Majnon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Masnavi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Pishdaramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Sabou[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Shour Angiz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Zarbi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم شعر و عرفان از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01- Tasnif Ba Man Sanama[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02- Orchestr Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03- Tasnif Man Chera Del Be To Dadam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04- Avaz Va Santour Va Ney[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05- Ghete Bedoune Kalam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06- Orchestr Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07- Tekrar Tasnif Ba Man Sanama[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08- Ghete Bedoune Kalam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Shahram Nazeri – Shabhaye Paeezi Cd 1

Shahram Nazeri – 01.Tanhaee[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02.Shab Az Shabhaye Peeizist[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03.Tasnif E Geryeh Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04.Concerto[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05.Tasnif E Risheh Dar Khak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم صدای سخن عشق از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Track 1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Track 2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم نه ساز نه آواز از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Pishdaramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Avaz Ba Kamancheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Tasnif[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Avaz Ba Barbat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Chaharmezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Avaz Ba Kamancheh Va Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Tasnif[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

آلبوم Shahram Nazeri – Saghinameh 1(Sootedelan)

Shahram Nazeri – 01 – Jame Hasti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Sootdelan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Shahram Nazeri – Saghinameh 2(Nasime Sobhgahi)

Shahram Nazeri – 01 – Pishdaramade Parishan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Goshayesh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Shahram Nazeri – Safare Osrat

Shahram Nazeri – 01 Dibache[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 Ravayat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 Dar Amade Aval[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 Dar Amade Dovom[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 Chakavak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 Chavoshi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 Bidad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 Owj[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 Forod[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 10 Ghorob[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم سفر به دیگر سو از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Track 03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Track 04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم نوروز از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01- Nowrouz & Kurdish Folksongs[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Chahargah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم نسیم صبح گاهی از شهرام ناظری

(۰۱) Pish Daramad(Nasir Khani,Feyli,Kharazmi),…[ S K Y R O S E.IR ].mp3
(۰۲) Avaz(Vasiyat Nameh),Tarji-E Band(Shekasteh,Delkash,…[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم نجوا از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – Shahram Nazeri – Najva – 01 Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Shahram Nazeri – Najva – 02 Bi Man Maro[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Shahram Nazeri – Najva – 03 Tar O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Shahram Nazeri – Najva – 04 Bi Man Maro Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Shahram Nazeri – Najva – 05 Avaz O Setar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Shahram Nazeri – Najva – 06 Khiale Khosh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم مطرب مهتاب رو از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Motrebe Mahtabroo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Taknavazie Tanbour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Avaz Ba Tanbour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Gandom[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Tanbour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Gol O Khar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم موسی و شعبان از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم مستی سلامت میکند از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01.Moghadameh (Introduction)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02.Daramad (Premiere Melodie Dun Dastgah)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03.Masti Salamat Mikonad (Un Ivre Te Salue)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04.Solo De Barbat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05.Tchaharmezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06.Solo De Kamancheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07.Aragh (Partie Dun Dastgah)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08.Zarbi Aragh (Partie Rythmique Dun Aragh)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09.Forud (Retour A La Note Initiale)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم لولیان از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Tasnif Sarmast[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Parvaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Setar & Vocal[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Chaharmezrab (Ensemble)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Kamancheh Solo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Tasnif Loolian[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Barbat Solo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Chabok Savar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Chabok Savar [ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم لیلی و مجنون از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Moghadameye Shour Ba Orchestre[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Avaze Masnavi Ba Kamancheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Tasnife Ey Aman[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Edameye Avaze Masnavi Ba Kamancheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Tasnife Peyghame Soroush[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Daramade Shour Ba Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Moghadameye Orchestre Pejvak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Ghateye Pejvak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Daramade Shour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 10 – Ghateye Orchestre Shahnaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 11 – Domezrabe Santour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 12 – Avaze Shahnaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 13 – Ghateye Orchestre Razavi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 14 – Avaze Razavi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم لاله های بهار از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم کیش مهر از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Be Jahan Khorram Az Anam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Kishe Mehr[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Del Miravad Ze Dastam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Leghaye Didar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Karavan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Avaze Nava[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Bi To Besar Nemishavad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حیرانی از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Daramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Havaye Asheghi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Yavaran Masem[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Serre Magou[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Shod Ze Ghamat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Raha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گل صد برگ از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Moghadameye Chavoshi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Pishdaramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Darse Sahar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Avaze Masnavi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Andak Andak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Chahar Mezrabe Bayate Tork[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Dele Man Raye To Darad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Ala Ya Ayohal Saghi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Moghadameye Zarbi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم غم زیبا از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Avaze Zand[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Tasnife Sarmast[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Sarboland[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Tasnife Mahoor[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Sargozasht[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Ashegh Mashavid[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Shivan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Tasnife Raze Nahan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Ahange Payani[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گاهی بی گاه از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01. Eshveh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02. Bigah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03. Ghome Be Haj Rafte[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04. An Yar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم عشق نامه از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – Monajat 10[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 11[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 12[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 13[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 4[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 5[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 6[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 7[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 8[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – Monajat 9[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم درفش کاویانی از شهرام ناظری

۰۱ AvaKhani[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۲ Padeshahiye Zahhak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۳ Tavalode Fereydoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۴ Taknavaziye Tanbur[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۵ Zahhak Dar Jostojouye Fereydoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۶ Khorooshidane Kaveh Dad Khah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۷ Kaveh Ahangar (Gorouh Navazi)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۸ Ghiyame Kaveh Ahangar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۹ Taknavaziye Oud[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۱۰ Kaveh Ahangar (Avazi)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۱۱ Barafrashtane Derafshe Kaviyani[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۱۲ Be Band Keshideh Shodane Zahhak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم دل شیدا از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Moghadameye Bayate Raje[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Daramade Esfahan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Chahar Mezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Bayate Raje[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Dele Sheyda[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Bayate Raje Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Moghadameye Oshagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Zarbie Oshagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Tasnife Ghadimi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم در گلستانه از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Part 1-1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Part 1-2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Part 1-3[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Part 1-4[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Part 1-5[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Part 1-6[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Part 1-7[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Part 2-1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Part 2-2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 10 – Part 2-3[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 11 – Part 2-4[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 12 – Part 3[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 13 – Part 4[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 14 – Shahidane Khodayi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

Shahram Nazeri – Concerte Asatide Moosighie Iran

Shahram Nazeri – 01 – Pishdaramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Tar Va Avaze Chaharmezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Kamancheh Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Del Havase Sabzeh O Sahra Nadarad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Ney Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Ba Man Sanama[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Santour Va Avaze Chaharmezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Ney Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Tamannaye Vesal[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم چشم به راه از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Ghateye Maral[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Chaharmezrab Va Avaz Ba Setar.[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Chashm Berah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Avaz Hamrah Ba Santour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Saghi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Ghateye Goftogoo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Avaz Ba Setar Va Chaharmezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Chashm Berah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Chaharmezrabe Ney Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 10 – Chaharmezrabe Setar Va Orchest[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 11 – Safar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بی قرار از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Track 03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Track 04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Track 05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Track 06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بشنو از نی از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Track 03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Track 04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Track 05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Track 06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Track 07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Track 08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 09 – Track 09[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بی نام رخ از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Tasnife Ba Man Sanama[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Orchestre Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Tasnife Man Chera Del Be To Dadam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Avaz Hamrah Ba Santour Va Ney[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Ghateye Bedoune Kalam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Orchestre Va Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Tasnife Ba Man Sanama[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 08 – Ghateye Bedoune Kalam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بهارانه آبیدار از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Baharane Abidar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Faghane Barbat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Avaze Rastpanjgah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم آتشی در نیستان از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Sepideh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Atashi Dar Neyestan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Yar Mara[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Ghateye Zarbi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – An Kist[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Arghavan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم آواز اساطیر از شهرام ناظری

Shahram Nazeri – 01 – Khor Ava[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02 – Magham Majnooni[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03 – Chaye Bijan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04 – Roosam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05 – Magham Jooloshahi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06 – Magham Majnooni Lang[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07 – Shoor Dard[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

Shahram Nazeri – Amir Kabir Cd 2

Shahram Nazeri – 01.Moghaddameh & Daramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 02.Tasnif E Ey Asheghan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 03.Kamncheh & Santoor[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 04.Charmezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 05.Oud Solo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 06.Charmezab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shahram Nazeri – 07.Tasnif E Amir Kabir[ S K Y R O S E.IR ].mp3

19 جولای 18
بدون دیدگاه
25 views
دانلود