ستار

دانلود فول آلبوم ستار

0

دانلود فول آلبوم ستار

دانلود فول آلبوم ستار

فول آلبوم ستار

دانلود تک آهنگ ستار

Sattar & Carolina Ghigliazzayb – Dare To Live[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar & Kamyar – Hamsafar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar & Leila Forouhar & Hamid Talebzadeh – Medley[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Ajab Sabri Khoda Darad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Baraye Ba To Boodan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Elaheye Naaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Ghamname[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Gholo Gharar (Techno Version)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Gomshodeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Hamsafar (Ft Kamy R)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – I Believe (& Kagawa)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Irane Ma (Dariush & Shohreh & Kami R & Morteza)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Khatereh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Mardom (& Shamaeizadej & Shifteh)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Nasle Bi Setareh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Negahe To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Parvanegi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Taskin[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Yousefe Gomgashteh (Bandix Remix)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم ضیافت از ستار

Satar – Zia01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Zia02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Zia03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Zia04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Zia05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Zia06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم تک خال از ستار

Satar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track09[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track10[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track11[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track12[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم شاهزاده خانوم از ستار

Sattar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Track09[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم شمع نیمه جون از ستار

Sattar – 01 – Shame Nimehjoun[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 02 – Yek Nafas[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 03 – Kooh-E- Ghorour[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 04 – Hamsafar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 05 – Boht[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 06 – Behesht-E- Moeoud[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 07 – Bot Shekan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 08 – Marsieh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 09 – Kashki[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 10 – Vares[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 11 – Hamzad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 12 – Niloufar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم ستاره بازی از ستار

Sattar – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track 03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track 04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track 05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track 06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم سکه طلا از ستار

Sattar – 01 – Khoshi Be Ma Naumade[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 02 – Che Konam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 03 – Bavar Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 04 – Sekkeh Tala[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 05 – Parvaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 06 – Yare Farari[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم صدای بارون از ستار

Satar – Track01 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track02 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track03 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track04 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track05 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track06 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track07 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track08 2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track09[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track10[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track11[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track12[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track13[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم رغیب از ستار

Satar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم مستی از ستار

Satar – 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 09[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم منو غروب و جاده از ستار

Satar – 01 Khatereh[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 02 Ashk-E- Nakami[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 03 Golhaye Kaghazi[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 04 Mitarsam[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 05 Mahtab[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 06 Koja Bood[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 07 Man-O- Ghoroub-O- Jadeh[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 08 Benevis[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم منو غربت از ستار

Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم کوچه از ستار

Sattar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم ایران ایران از ستار

Satar – 01 Ashty[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02 Seped O Sieyah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 03 Motreb[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 04 Golnaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 05 Ma Ra Matalab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 06 Bi Nazer[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 07 Revayat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 08 Ma Ro Baash[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 09 Biganegy[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 10 Iran Iran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت از ستار

Satar – 1 Khat 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 2 Ashk 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 3 Golh 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 4 Mita 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 5 Maht 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 6 Koja 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 7 Man 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 8 Benv 1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم همسفر از ستار

Satar – 01 – Doshman[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02 – Nefrin[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 03 – Baj[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 04 – Mara Daryab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 05 – Shahre Gham[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 06 – Shab O Divar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 07 – Gole Kaghazi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 08 – Hamsafar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 09 – Hamzad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 10 – Khaneh Bedoosh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 11 – Golnar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حقیقت از ستار

Satar – 01 Dele Sheitoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02 Dige Nacon Gerye[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 03 Haghighat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 04 Hezaar Man Khodam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 05 Aashegh Mimoonam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 06 Bi Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 07 Ghaamate Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 08 Tuo Raa Digar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 09 Aamadi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 10 Doparandeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 11 Hezaariooneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 12 Sharik[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گل پونه از ستار

Sattar – 01 – Gol-E- Pouneh[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 02 – Yekshabeh[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 03 – Golpari[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 04 – Che Ghashange Asheghi[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 05 – Khak[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 06 – Narafigh[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 07 – Chador Namaz-E- Golgoli[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 08 – Boht[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 09 – Namnam-E- Baroon[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 10 – Shazdeh Khanoom[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم گل گندم از ستار

Satar – 01-Boy Nono Boye Gandom[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02-Aho[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 03-Mehman[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 04-Az To Che Monde Baghi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 05-Zanjire Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 06-Jon Jonam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 07-Natanhay Jodaye[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 08-Mix[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گل بانو از ستار

Sattar – Golbanoo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[1][ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[2][ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[3][ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[4][ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[5][ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[6][ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – Golbanoo[7][ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گل های غربت

Satar – 01 – Track[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02 – Track[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم قدم رنجه از ستار

Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم گلایه از ستار

Satar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم فصل پنجم از ستار

Satar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم دو پرنده از ستار

Sattar – 01 – Aamadi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 02 – Do Parandeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 03 – Ghaased E Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 04 – Panaah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 05 – Gol E Kineh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 06 – Sarvenaaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 07 – Baavar Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 08 – Parvaaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 09 – Hamsafar E Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 10 – Dele Sheitoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم دلتنگی از ستار

Satar – 01-Mano Natarson[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 02-Avazeh Khan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 03-Asal[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 04-Deltangi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 05-Ghazal[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 06-Zakhm[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 07-Shokoh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 08-Enshalah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 09-Ghol E Sangam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Satar – 10-Gereftar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بی عشق هرگز از ستار

Satar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track09[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Track10[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم به یاد داریوش رفیعی

Sattar Avaaze Bayate Tork[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar Avaze Shoushtari Va Esfahan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar Bad-E-Bahari[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar Kou Aan Shabha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar Raz-E-Sham[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بازم بهار عاشقان از ستار

Satar – 01 – Sattar & Mahasti I[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – 02 – Sattar & Mahasti Ii[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم اشک از ستار

Sattar – 01 – Ashk[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Sattar – 02 – Aflake[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم ارمغان از ستار

Satar – Satar01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Satar – Satar08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم Sattar – 40 Years Of Memories

Sattar – 01 – Khatereh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 02 – Bastare Tanhayee[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 03 – Gholo Gharar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 04 – Ajab Sabri Khoda Daarad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 05 – Gham Nameh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 06 – Negahe To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 07 – Tou Khasty[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 08 – Mah Banoo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Sattar – 09 – Gholo Gharar (Remix)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

19 جولای 18
بدون دیدگاه
16 views
دانلود