محمدرضا شجریان

دانلود فول آلبوم محمدرضا شجریان

0

دانلود فول آلبوم محمدرضا شجریان

دانلود فول آلبوم محمدرضا شجریان

 

دانلود تک آهنگ های محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Fereydoun Moshiri – Majid Derakhshani – Zabane Atash[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Ft. Ali.Mahvan – Cheshmaye.Ziba [ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

آلبوم آه باران از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Moghadame Dashti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Navay-E-Ney[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Mezrabe Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Didi Ey Mah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Ahe Baran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم آسمان عشق از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Pishdaramad O Char Mezrab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Saz O Avaz I[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Midanam (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Char Mezrab E Mokhalef[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Saz O Avaz Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Saz O Avaz Iii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Aseman E Eshgh (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم آستان جانان از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Astan Jan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بهار دلخوش از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Bahar E Delkash[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Gereily[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Sham' O Parvaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Eftekhar E Aafagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Gol E Bagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Char Bagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Shab-Haye Neyshabur[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Nazar Deli[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بهار از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم به یاد عارف از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Mohammad Reza Shajarian – Best 1

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Btork[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Lotfi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Mahur1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Meshkat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Raak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Tar3Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم Mohammad Reza Shajarian – Best 2

Mohammad Reza Shajarian – Violin1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Violin2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بی تو از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بی داد از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Moghadameh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Gat'Eh E Sooz O Godaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Edameh Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Yad Bad (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Pishdaramad E Homayoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Char Mezrab E Homayoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 09 – Char Mezrab E Bidad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 10 – Edameh Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 11 – Char Mezrab E Oshagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 12 – Edameh Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 13 – Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 14 – Halak E Man (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بوته چین از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Aaref[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Botechin[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Darvak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Delshida[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Khosrow[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Leili[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Maykhane[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Nazar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 09 – Rahnshin[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 10 – Sobhdam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

کنسرت ربائیات خیام از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Pishdaramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Tasnif Mahoor (Shab Vasl)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Reng Shahr Ashoub[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Pish Daramad Afshari[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Kamancheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 09 – Tasnif Delam Delam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 10 – Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 11 – Chahar Mezrab Aragh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 12 – Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 13 – Tasnif Tond Tond[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم در خیال از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم داستان از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Ghat'Eh E Chekad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Avaz O Santoor[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Avaz O Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Edameh Avaz O Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Dokhtarak E Jolideh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Avaz O Ney[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Edameh Avaz Ba Kamancheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Sobh Ast Saghia (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم دل مجنون از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم دیلمان از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم دود عود از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم انتظار از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Entezar1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Entezar2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم قاصدک از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم غوغای عشق بازان از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Ghateye Didar [ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Ghateye Panj Zarbi [ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Avaze Deylaman[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Sazo Avaze Afshari[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Raghse Parvaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 09 – Edameye Sazo Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 11 – Sazo Avaze Gharaee[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گل بانگ یک از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Gbang1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Gbang2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گل بانگ دو از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گلها از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم گلهای رنگارنگ از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم جام تهی از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Jam E Tohi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Rhapsody Bara-Ye Santoor O …[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Rhapsody Bara-Ye Tar O Orchest[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Dar Koocheh-Sar E Shab[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم جام شیدا از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم جان جانان از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Janejan1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Janejan2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Janejan3[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Janejan4[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Janejan5[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Janejan6[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم خلوت گزیده از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Khalvat Gozideh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Khalvat Gozideh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم خزان از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم مثنوی از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Zolf1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Zolf2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم مرغ خوش خوان از محمدرضا شجریان

Mohamad Reza Shajariyan – 01 – Pish Daramad(Shoor)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 02 – Do Navazi Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 03 – Saz O Avaz(Shoor)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 04 – Tasnif(Payam Nasim)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 05 – Saz O Avaz(Hejaz)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 06 – Chaharmezrab(Shoor)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 07 – Taknavazi 3 Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 08 – Saz O Avaz(Masnavi Ya Aboo Ata)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 09 – Saz O Avaz(Dashtestani)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohamad Reza Shajariyan – 10 – Tasnif(Morgh R Khoshkhadam)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم نوای دل از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track 03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track 04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track 05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track 06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم نوا (مرکب خوانی) از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Track 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم پاریس از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Paris1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Paris2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم پیام نسیم از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Payam Nasim1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Payam Nasim2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم پیوند مهر از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Pmehr1[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Pmehr2[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم رندان مست از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – 01 – Divar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02 – Zange Shotor[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 03 – Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 04 – Cheshme Yari[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 05 – Edame Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 06 – Baade Saba[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 07 – Chand Mezrab Bidad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 08 – Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 09 – Rendane Mast[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم سرو چمن از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Sarve Chaman1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Sarve Chaman2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم سپیده از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Sepide01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Sepide02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم سر عشق از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Serreh Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم سرخ گل از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

آلبوم یاد ایام از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Yad E Ayyam1[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – Yad E Ayyam2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم زمستان است از محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Mohammad Reza Shajarian – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

Mohammad Reza Shajarian and Ebad

Mohammad Reza Shajarian – 01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mohammad Reza Shajarian – 02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

آلبوم آهنگ وفا از محمدرضا شجریان

Shajarian & Homayoon – 01 – Pishdaramad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 02 – Solo Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 03 – Shab E Vasl (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 04 – Saz O Avaz I[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 05 – Saz O Avaz Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 06 – Solo Tonbak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 07 – Ze Dast E Mahboob (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 08 – Solo Barbat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 09 – Saz O Avaz Iii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 10 – Ahang E Vafa (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 11 – Solo Tar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 12 – Saz O Avaz Iv[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 13 – Ze Man Negaram (Tasnif)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 14 – Reng E Shahr Ashoob[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم فریاد از محمدرضا شجریان

Disc 1[ S K Y R O S E.IR ]
Disc 2[ S K Y R O S E.IR ]
 

 

آلبوم بی تو به سر نمیشود از محمدرضا شجریان

Shajarian & Homayoon – 01 – Moghadameh E Nava[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 03 – Saz O Avaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 04 – Motreb E Del[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 05 – Zarbi E Nava[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 06 – Charmezrab E Nava[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 07 – Rah E Meykhaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 08 – Gham Ba Tabiban[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 09 – Del E Divaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Shajarian & Homayoon – 10 – Forood[ S K Y R O S E.IR ].mp3

15 جولای 18
بدون دیدگاه
29 views
دانلود