مهرداد نیویورک

دانلود فول آلبوم مهرداد نیویورک

1

دانلود فول آلبوم مهرداد نیویورک

دانلود فول آلبوم مهرداد نیویورک

فول آلبوم مهرداد نیویورک

دانلود تک آهنگ مهرداد نیویورک

۰۲ Mehrdad N.Y – Norouz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

آلبوم طلا از مهرداد نیویورک

Mehrdad N.Y – 01 – Monhaser Be Fard[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 02 – Tala[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 03 – Mehmooni Toope[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 04 – Dokhtare Hamsaye[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 05 – Sedasho Darnayar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 06 – Ghazaleh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 07 – Hits N.Y[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم خوشگلا ۱ از مهرداد نیویورک

۰۱_ Khoshgela[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۲_ Ay Khanoom[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۳_ Piche Shemroon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۴_ Vatan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۵_ Bahaar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۶_ Avaze Khoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۷_ Moalem[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم خوشگلا ۲ از مهرداد نیویورک

Mehrdad N.Y – 01 – Ashpaz Bashi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 02 – Hedieh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 03 – Silvana[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 04 – Los Angeles[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 05 – Pariya[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 06 – Khoshgela_2[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 07 – Yahya[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 08 – Che Margete[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad N.Y – 09 – Hedieh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم خوشگلا ۳ از مهرداد نیویورک

۰۱٫Jaddeh Shomal[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۲٫Yade Ghadima[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۳٫Vatan Mimiram Barayat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۴٫Baz Amadi (Afghani)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۵٫Zelzeleh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۶٫Mastam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۷٫Del Khasteh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم خوشگلا ۴ از مهرداد نیویورک

Mehrdad M.N.Y – 01 – Be To Mehrdadam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 02 – Raft Raft[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 03 – Nazi Nazi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 04 – Donya Donya[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 05 – Leila[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 06 – Ghayegh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 07 – Do Delam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 08 – Be To Mehrdadam (Ver 2)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 09 – Raft Raft (Ver 2)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 10 – Nazi Nazi (Ver 2)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mehrdad M.N.Y – 11 – Leila (Ver 2)[ S K Y R O S E.IR ].mp3

 

آلبوم خوشگلا ۵ از مهرداد نیویورک

۰۱ Doost Dokhtare Man[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۲ Khobiat Nadareh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۳ Original[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۴ Boro Halesho Bebar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۵ Norouz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۶ Eshghe Man[ S K Y R O S E.IR ].mp3
۰۷ Aroosi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

16 جولای 18
بدون دیدگاه
231 views
دانلود