مازیار

دانلود فول آلبوم مازیار

0

دانلود فول آلبوم مازیار عصری

 

دانلود تک آهنگ های مازیار عصری

Mazyar – Bahooneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mazyar – Faale Varagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mazyar – Khodahafez[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mazyar – Laj Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mazyar – Man To Baroon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mazyar – Roya[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Mazyar – Tavalodet.Mobarak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم ماهی گیر از مازیار

Maziar – 01 – Iran Iran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 02 – Zemzemeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 03 – Khasteh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 04 – Ghorbat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 05 – Mallamat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 06 – Harf Bezan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 07 – Ei Shokat E Boodanam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 08 – Me'Raj[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 09 – Salar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 10 – Mahigir[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 11 – Gol E Gandom[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 12 – Man O Sham'[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 13 – Shahid[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم ماهی گیر خسته از مازیار

Maziar – 01 – Mahigir[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 02 – Zemzemeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 03 – Khasteh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 04 – Me'Raj[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 05 – Aziz (Instrumental)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 06 – Paeez[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 07 – Gharib[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 08 – Aziz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم حرف بزن از مازیار

Maziar – 01 – Ei Shookat E Boodanam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 02 – Me'Raj[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 03 – Adam Barfi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 04 – Bot[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 05 – Man O Sham'[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 06 – Salar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 07 – Faryad E Eshgh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 08 – Saghi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 09 – Harf Bezan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 10 – Malamat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – 11 – Iran Iran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم بوی گندم از مازیار

Maziar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track09[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track10[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track11[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track12[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Maziar – Track13[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

دانلود آلبوم بست از مازیار

Maziar – Track01[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track02[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track03[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track04[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track05[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track06[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track07[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track08[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track09[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track10[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track11[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track12[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track13[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Maziar – Track14[ S K Y R O S E.IR ].mp3

11 جولای 18
بدون دیدگاه
2 views
دانلود