مسعود فردمنش

دانلود فول آلبوم مسعود فردمنش

1

دانلود فول آلبوم مسعود فردمنش

دانلود فول آلبوم مسعود فردمنش

دانلود تک آهنگ های مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh – Eshghe To New Version[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

دانلود آلبوم حکایت عاشقی ها از مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 01 Kodoom Dordooneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 02 Kasi Hast[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 03 Ghame Cheshmat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 04 Zendegi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 05 Ayehaye Doosti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 06 Gofteh Basham[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 07 Dobareh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 08 Hekayate Asheghiha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 09 Poshte Sar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 10 Ingooneh Bood[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Fatiyeh Ameri – 11 Sayeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم زنگ تفریح

Masoud Fardmanesh – 01 – Gul E Cheshat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Iran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Mahboobi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Daram Miam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Bezan Ghadesh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Shekl E To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Mikhamet[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Setareh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم یک از مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh – 01 – Kaftara[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Beyn Man O To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Ghosseh Be Oun Sangini Nist[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Ei Aman[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Ghassam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Ghahr Nakon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Cheshmat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Sedam Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 09 – Ei Eshgh E Man[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم دو از مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh – 01 – Sarzamin E Khial[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Khaterkhah[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Sedam Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Talash E Bihoodeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Balatar Az Siahi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Be Man Begoo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Asemoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Aks E Khoshbakhti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 09 – Ey Eshgh E Man[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم حادثه

Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 01 – Khar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 02 – Hadeseh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 04 – Gharne Ma[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 05 – Gharibeh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 06 – Ghanari[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 07 – Sokoot[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 08 – Baza[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت یک از مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 01 – Hekayat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 06 – Shekayat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 07 – Bacheha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh & Siavash Ghomeishi – 10 – Choopan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت دو از مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh – 01 – Ghesseh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Naghash[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Parvaz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Maghsad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Kalagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Nashenas[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Khianat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت چهار از مسعود فردمنش

Masoud Fardmanesh – 01 – Khial Nakon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Mesle To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Khazoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Havas[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Lalaee[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Otaghe Khali[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Jahan Pahlevan Takhti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Shayad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 09 – Music[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت پنج

Masoud Fardmanesh – 01 – Mohtaj[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Bigharar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Entezar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Raftan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Toee[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Akhar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Ghessehgoo[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Madar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت ششم

Masoud Fardmanesh – 01 – Az Hameh Bishtar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Javooni Ha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Javooni-Ha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Mahi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – To Ke Rafti[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Mimiram[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – La'Nat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Peyghoum[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Medly Sabad Sabad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 09 – Bogzaram(Music)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت هفت

Masoud Fardmanesh – 01 – Yadam Bemoon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Jodaei[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Daram Az To Minevisam I[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Daram Az To Minevisam Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Del Shekasteh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Gozargah I[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Gozargah Ii[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Aramesh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 09 – Zendegi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت هشت

Masoud Fardmanesh – 01 – Kaftara[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Beyn Man O To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Ghosseh Be Oun Sangini Nist[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Ey Aman[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Ghassam[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Ghahr Nakon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Cheshmat[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Sedam Kon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

آلبوم حکایت نه

Masoud Fardmanesh – 01 – Goftam Naro[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 02 – Geryeh Nakon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 03 – Gerd Baad[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 04 – Bidaar Sho[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 05 – Hasti Magar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 06 – Deltangi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 07 – Ya Ali[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 08 – Roozhaye Sakht[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Masoud Fardmanesh – 09 – Panjereh[ S K Y R O S E.IR ].mp3

14 جولای 18
بدون دیدگاه
119 views
دانلود