کوروش یغمایی

دانلود فول آلبوم کوروش یغمایی

0

دانلود فول آلبوم کوروش یغمایی

دانلود فول آلبوم کوروش یغمایی

فول آلبوم کوروش یغمایی

دانلود تک آهنگ های کوروش یغمایی

Kourosh Yaghmaei – Dar Dast Goli Daram[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Fajehe[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Ghahre Afyoun[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Khake Vatan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Malek Jamshid[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Norooz[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Shabe Yalda[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Zadeh Ye Mehr[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Zadehye Mehr(new var)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم تفنگ دست نقره از کوروش یغمایی

Kourosh Yaghmaei – Bagh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Donyaha Faseleha[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Ghamnak[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Ghese[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Khiaboon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Sarnevesht[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Kourosh Yaghmaei – Tofange Daste Noghreh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم تویی از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

دانلود آلبوم سیب نقره هایی از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01 – Sibe Noghree[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 02 – Man Hame To To Hame Man[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 03 – Saranjam[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 04 – Parvaz[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 05 – Dosti[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 06 – Raze Del[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

دانلود آلبوم شیرین از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01 – Shirin[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 02 – Dar Dast Goli Daram[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 03 – Abadamo Kharabam[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 04 – Kooche[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 05 – Salhaye Kodaki[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 06 – Karvan[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 07 – Iran[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 08 – Dore Batel[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 09 – Mehrvarzan[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 10 – Maho Palang[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 11 -Goli Daram[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

دانلود آلبوم پرنده مهاجر از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01 – Parandeh Mohajer[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 02 – Mishel[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 03 – Dokhtare Bahar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 04 – Vatan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 05 – Eshghe Iran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 06 – Zendegi Va Marg[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 07 – Pedar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 08 – Parandeh Mohajer Music[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم ماه و پلنگ از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01 – Kooche[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 02 – Salhaye Kodaki[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 03 – Iran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 04 – Dore Batel[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 05 – Mehrvarzan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 06 – Maho Palang[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم کابوس از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

دانلود آلبوم گل یخ از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmaei – 01 – Mosafer Shahr Baran[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 02 – Reyhan[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 03 – Khar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 04 – Gole Yakh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 05 – Yek Asir[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 06 – Shirin Joon[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 07 – Entezar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 08 – Sarabe To[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 09 – Havar Havar[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 10 – Asheghaneh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 11 – Leila[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 12 – Del Dareh Pir Misheh[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmaei – 13 – Tane Choobi[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

دانلود آلبوم آرایش خورشید از کوروش یغمایی

Koroush Yaghmai – 01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – 02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
 

 

دانلود آلبوم Kourosh Yaghmaei – Back From The Brink – Cd I

Koroush Yaghmai – 01 – Gole Yakh (Winter Sweet)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 02 – Dar Enteha (At The End)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 03 – Hajme Khali (Empty Bulk)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 04 – Paiz (Autumn)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 05 -Leila (Leila)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 07 – Akhm Nakon (Don'T Frown)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 08 – Shirin Joon (Dear Shirin)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 09 -Ghazal (Gazelle)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 10 – Tavalode Yek Seda (Birth Of A Sound)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 11 – Saghe (Stalk)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 12 – Entezar (Waiting)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 13 – Niyayesh (Praise)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 14 – Saraabe Toe (Your Mirage)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 15 – Reyhan (Reyhan)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 16 – Baroona (Rains)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم Kourosh Yaghmaei – Back From The Brink – Cd II

Koroush Yaghmai – 02 – Khaar (Thistle)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 03 – Havar Havar (Shout Shout)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 04 – Ashiooneh (Nest)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 06 – Akhtare Asemanha ( The Star Of The Sky )[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 07 – Tak Derakht (Single Tree)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 08 – Share Cheshmat (The City Of Your Eyes)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 10 – Daas (Scythe)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 11 – Ghahr (Sulk)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 12 – Aabere Shab (Night Passenger)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 13 – Ghad Boland (Tall)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
Koroush Yaghmai – 14 – Kei Toe Miayee (When Will You Come)[ S K Y R O S E.IR ].mp3
 

 

دانلود آلبوم

Koroush Yaghmai – Track01[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track02[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track03[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track04[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track05[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track06[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track07[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track08[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track09[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track10[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track11[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track12[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track14[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track15[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track17[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track18[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track20[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track21[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track23[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track24[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track26[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track27[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track28[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track29[ S K Y R O S E.IR ].MP3
Koroush Yaghmai – Track30[ S K Y R O S E.IR ].MP3

06 جولای 18
بدون دیدگاه
19 views
دانلود