شماره های هدیه وب سایت اسکای رز

لیست شماره های هدیه وب سایت اسکای رز را می توانید در اینجا ببینید لطفا قبل از انتخاب به قوانین زیر توجه کنید !!! ارزش تمامی این سیم کارت ها از ۲۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰ تومان میباشد که ما به مشتریان خود بصورت رایگان ارائه میدهیم.

 

قوانین دریافت شماره رند هدیه از وب سایت اسکای رز

۱ – سیم کارت رند هدیه به افرادی تعلق میگیرد که خرید نقدی آنلاین داشته باشند از وب سایت اسکای رز دات بیز

توضیح : خرید نقدی به بخشی می گویند که شما هنگام خرید محصول همان لحظه اول بصورت اینترنتی پرداخت خودتان را از طریق سایت انجام دهید.

۲ – لطفا پس از ثبت سفارش و پرداخت نقدی محصول حتما در بخش توضیحات محصول شماره انتخابی خود را درج کنید و یا با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید و شماره خودتان را اعلام نمایید.

۳ – لطفا حتما توجه کنید که شماره انتخابی به هیچ وجه قابل تغییر نیست پس دقت عمل را بجا بیاورید و پس از انتخاب نهایی با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

 

شماره های پشتیبانی وب سایت اسکای رز

۰۹۳۳-۳۲۳۲۰۱۰
۰۹۱۰-۷۶۴۰۸۹۷

 

 

شماره های ایرانسل شماره های همراه اول
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۱۵ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۱۵۸
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۱۶ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۲۵۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۱۷ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۲۵۳
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۱۸ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۲۱۹
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۱۹ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۲۳۴
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۱ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۲۳۷
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۳ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۷۳۲
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۴ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۶۸۳
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۶ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۶۹۳
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۷ ۰۹۹۰ ۲۳۰۰ ۷۶۳
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۸ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۳۲۴
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۲۹ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۱۰۴
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۱ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۳۷۰
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۲ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۷۰۸
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۴ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۷۱۰
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۵ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۳۸۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۶ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۴۰۵
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۷ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۴۰۷
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۸ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۶۸۰
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۳۹ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۱۴۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۱ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۱۳۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۲ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۱۶۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۳ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۱۹۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۴ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۱۷۱
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۵ ۰۹۹۰ ۴۴ ۵۵ ۳۴۳
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۶  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۷  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۸  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۴۹  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۱  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۲  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۳  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۴  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۵  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۷  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۸  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۶۹  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۱  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۲  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۳  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۴  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۵  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۶  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۸  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۷۹  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۱  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۳  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۴  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۵  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۶  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۷  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۰۹۸  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۱  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۲  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۴  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۵  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۶  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۷  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۸  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۰۹  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۲  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۳  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۴  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۵  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۶  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۷  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۸  
۰۹۰۲ ۵۲ ۵۳ ۱۱۹